مطالعه خوردگی چرخه نقاشی (رنگ آمیزی) صنعتی برای مبلمان باغ

صفحه : 20 فایل ورد چکیده چرخه های مختلف از نقاشی صنعتی فولاد و فولاد گالوانیزه برای ساخت مبلمان باغ به منظور غلبه بر مشکلات لبه و گوشه های تیز، معمولا در عمل پوشش مورد مطالعه قرار گرفتند. . چرخه نقاشی، از جمله الکتروفورز یا اصلاح بروگال مورد استفاده مطالعه خوردگی چرخه نقاشی |سی زِد|czb
هم اکنون فایل با موضوع مطالعه خوردگی چرخه نقاشی (رنگ آمیزی) صنعتی برای مبلمان باغ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

صفحه : 20

فایل ورد

چکیده

چرخه های مختلف از نقاشی صنعتی فولاد و فولاد گالوانیزه برای ساخت مبلمان باغ به منظور غلبه بر مشکلات لبه و گوشه های تیز، معمولا در عمل پوشش مورد مطالعه قرار گرفتند. . چرخه نقاشی، از جمله الکتروفورز یا اصلاح بروگال مورد استفاده قرار گرفت و خصوصیات زیر ارائه شد: (الف) اندازه گیری ضخامت فیلم در پوشش (ب) ارزیابی نقص در پوشش آلی (ج) مقاومت در برابر خوردگی در اتاق مه نمک با توجه به استاندارد ASTM B 117 و (د) اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی.